cylinder

Wat kunnen ademluchtcilinders voor je doen?

Veiligheid is zeer belangrijk in een bedrijf. Als je voor goede veiligheidsvoorzieningen wilt zorgen is de keuze voor een goede ademluchtcilinder belangrijk. Zeker als er regelmatig met gevaarlijke stoffen gewerkt mogen ademluchtcilinders niet ontbreken.

Zorg voor een goed veiligheidsbeleid en dito apparatuur

Apparaten die de veiligheid op de werkvloer ten goede komen zijn niet alleen onontbeerlijk maar erop besparen is niet verstandig. Juist als zich calamiteiten voordoen wil je toch dat je werknemers zo snel mogelijk in veiligheid gebracht worden en de noodsituatie opgelost wordt. Zorg er daarom altijd voor dat je de juiste veiligheidsmaatregelen getroffen hebt en de daarbij noodzakelijke apparatuur in huis hebt.

Wat is een ademluchtcilinder?

Een goed voorbeeld van deze apparatuur is een ademluchtcilinder. Deze cilinder bestaat uit een fles die je kunt aansluiten op een masker. In de fles zelf zit lucht die is opgeslagen onder druk. De fles beschikt over een kraantje dat je open kunt draaien waardoor de lucht vrijkomt. Met behulp van het masker kun je deze lucht veilig inademen.

Voldoende tijd om buiten te raken

In noodsituaties waarbij bijvoorbeeld gevaarlijke gassen vrijkomen of bij brand is het belangrijk dat je zo snel mogelijk het pand kunt verlaten. Als je gebruik kunt maken van een ademlichtcilinder betekent dit dat je vrij kunt ademen en daardoor meer tijd krijgt. Op die manier kun je zelf eerder in veiligheid zijn maar ook andere mensen hulp bieden bij het verlaten van het gebouw. Op die manier kun je andere personen reeds in veiligheid brengen voordat de hulpdiensten zijn gearriveerd.

Laat het apparaat tijdig controleren

Zorg er altijd voor dat een ademluchtcilinder periodiek gecontroleerd wordt door een erkend bedrijf. Zo weet je ook zeker dat deze het altijd doet mocht je er gebruik van maken. Een lege fles komt de veiligheid niet ten goede.