Maatschappelijk verantwoord ondernemen: denk aan de omgeving en de toekomst

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is ondernemen met respect voor sociale aspecten en binnen ecologische kaders, maar nog wel gericht op winst. MVO wordt steeds vaker toegepast door zowel grote als kleine ondernemingen en is bij veel overheidsaanbestedingen een vereiste. Voor maatschappelijk verantwoord ondernemen is ISO 26000 samengesteld.

Wanneer een kleine onderneming maatschappelijk verantwoord wil ondernemen, heeft men het vaak simpelweg over duurzaam ondernemen. MVO bestaat uit diverse aspecten, waarbij men zowel de invloed op het klimaat als de samenleving in het oog houdt.

De drie dimensies van MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt vaak in drie dimensies weergeven, die ieder verband met elkaar hebben:

  • De normen en waarden van een bedrijf, vormgegeven in een gedragscode of compliance-regels
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid
  • Maatschappelijke betrokkenheid

De laatste twee punten behoeven enige uitleg.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van een bedrijf heeft betrekking op de verantwoordelijkheid die de onderneming draagt bij het uitvoeren van werkzaamheden. De werkzaamheden kunnen in meer of mindere mate invloed hebben op de samenleving en/of het klimaat.

Hierbij kan gedacht worden aan het invoeren van processen die minder belastend zijn voor het milieu, maar ook het welzijn van de inwoners van de regio waarin het bedrijf actief is.

Ook heeft dit een meer indirect onderdeel, zoals het type energie dat een onderneming gebruikt. Een typisch voorbeeld is dat een onderneming gebruik maakt van groene energie die bovendien in Nederland is opgewekt. Dit is goed voor het milieu en bovendien goed voor de lokale economie.

Groene energie uit Nederland wordt bijvoorbeeld aangeboden door Pure Energie, dat tevens actief meewerkt aan MVO-doelstellingen van bedrijven. Kijk voor meer informatie en voorbeelden ook naar Pure Energie ervaringen bij Nederlandreview.nl.

Maatschappelijke betrokkenheid

Maatschappelijke betrokkenheid heeft minder betrekking op de werkzaamheden van een onderneming, maar meer op het ‘iets terug doen’ van de onderneming. Hierbij kan gedacht worden aan het steunen van (lokale) goede doelen, educatie en ook sponsoring.

Een simpel voorbeeld is sponsoring van lokale sportteams, hoewel dit nog niet altijd daadwerkelijk wordt gezien als onderdeel van MVO.

ISO 26000

ISO 26000 is een internationale ISO-norm gericht op MVO. Anders dan veel andere ISO-normen, zoals ISO 9001, kan er niet gecertificeerd worden voor ISO 26000.

Wel is het een serie richtlijnen die ondernemingen kunnen gebruiken om aan te tonen dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Vaak is dit belangrijk bij aanbestedingen of andere grote publieke projecten. De norm is voornamelijk gericht op grotere ondernemingen, maar ook toepasbaar bij kleinere organisaties.