Duurzaam ondernemen om te voldoen aan milieuwetgeving

De zakelijke wereld is voor een groot deel verantwoordelijk voor de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen, meer nog dan consumenten. Het is voor de overheid daarom belangrijk dat organisaties overstappen op een duurzame bedrijfsvoering, waarbij de uitstoot geminimaliseerd wordt en groene energie de primaire energiebron vormt.

Voor groene onderneming zijn diverse subsidieregelingen beschikbaar, bijvoorbeeld voor het plaatsen van zonnepanelen op of bij een bedrijfspand. Naast wetgeving, zijn er ook diverse maatregelen die getroffen kunnen worden om in aanmerking te komen voor ISO 14001 voor milieumanagement en simpelweg energie en geld te besparen. Auditpower.nl geeft vijf tips.

1. Nieuw pand? Bouw duurzaam!

Het lijkt voor zich te spreken, maar is toch geen vanzelfsprekendheid in veel branches. Is er een nieuw pand nodig dat nog gebouwd moet worden, probeer dan zoveel mogelijk duurzame investeringen te doen.

Hierbij kan gedacht worden aan optimale isolatie in onder meer muren, vloer en dak, maar ook aan drielaags glas en de installatie van een warmtepomp. Hoewel de kosten hiermee in eerste instantie oplopen, betaalt dit zich op de lange termijn terug en wordt er bovendien een positieve bijdrage geleverd aan het milieu.

2. Slimme sensoren voor verlichting

In een gemiddeld bedrijfspand staat vaak onnodig veel verlichting aan, ook in ruimtes waar urenlang niemand is. Met slimme bewegingssensoren kun je instellen dat de lichten uitgaan wanneer er een bepaalde periode geen beweging wordt waargenomen.

De sensoren zijn goedkoop, terwijl de energie- en geldbesparing groot kan zijn.

3. Energiezuinige hard- en software

Met name voor ICT-bedrijven is het energieverbruik van hardware erg groot, terwijl dit vaak een vergeten energieverbruiker is. Want, zo wordt vaak gedacht, ‘dat moet nou eenmaal’.

Toch zijn er wel degelijk grote verschillen tussen computersystemen en servers op basis van zuinigheid. Sterker nog, zelfs software kun je een zuinigheidslabel geef op basis van de CPU die het vraagt. Probeer te kijken naar mogelijkheden om dit te verbeteren.

4. Groen woon-/werkverkeer stimuleren

De invloed van werknemers die naar het werk rijden in hun auto op het milieu is vrij groot. Probeer groen woon-/werkverkeer te stimuleren door bijvoorbeeld niet standaard een leaseauto aan te bieden, maar een NS-abonnement waarmee ze gratis kunnen reizen.

Voor het comfort is het bovendien het overwegen waard om dit een eerste klasse-abonnement te maken, om deze optie aantrekkelijker te maken.

5. Flexibele werktijden (het Nieuwe Werken)

Het is een goed idee om flexibele werktijden te introduceren, waarbij men buiten de spits kan reizen. Filerijden veroorzaakt meer uitstoot dan op een vaste snelheid rijden. Bovendien zorgt het voor minder irritatie en vermoeidheid onder werknemers.

Overweeg ook om thuiswerken mogelijk te maken, zodat er helemaal niet gereisd hoeft te worden. Dit punt hangt sterk samen met de gedachte van het Nieuwe Werken.