IT

IT audit uit laten voeren? Lees hier wat daarvoor nodig is 

Een regelmatige IT- audit is nodig om je bedrijf up-to-date te houden. Zo’n audit is specialistenwerk maar een goede voorbereiding is bepalend voor de kwaliteit en het verloop van zo een uitgebreid onderzoek. Om je IT- audit zo goed mogelijk voor te bereiden moet je met enkele belangrijke factoren rekening houden. Als je dat doet, kun je rustig de resultaten ervan afwachten. IT audit uit laten voeren? Lees hier wat daarvoor nodig is. Voor een efficiënte audit schakel je best een it adviesbureau of een it procurement in. De beste manier om je voor te bereiden op een it audit doe je door een breed geïntegreerd softwarecompliancy-plan te implementeren.

Onderzoek en voorbereiding belangrijk bij geplande IT audit

Het uitvoeren van een it audit is het werk van professionelen. Daar zijn risico’s en heel wat voorschriften aan verbonden. Een goede samenwerking met externe raadgever, een adviescommissie en met een goed uitgebouwde eigen juridische afdeling zijn daarvoor onmisbaar. Die zijn geschoold en ervaren om de risico’s voor het betrokken bedrijf zo goed mogelijk in te schatten en te verhelpen. Het opstellen van een checklist samen met het recht van controle van de licentiegever zorgen er voor dat geen vertrouwelijke bedrijfsgegevens en informatie wordt vrijgegeven.

Eerst zelf controle uitvoeren is onmisbaar 

Voer eerst altijd zelf een uitvoerige controle uit voor de officiële it audit. Dat zorgt er voor dat je met de soms ingewikkelde werkwijzen enigszins vertrouwd bent. Zoek daarbij zeker uit op welk vlak de audit moet uitgevoerd worden. Dat garandeert je maximale veiligheid en verbetert ook de nauwkeurigheid ervan. Verklein ook zoveel mogelijk het risico om eventueel verlies van bedrijfsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Hoge technische kennis

Om een software audit uit te voeren volgens het boekje ben je technische hoog geschoold. Kies dus in de eerste plaats voor de juiste, lees geschoolde en ervaren mensen, op de juiste plaats. Die verbeteren de controle en verminderen de risico’s tot een strikt minimum.  Alleen zo kunnen ze de kwaliteit van de it audit garanderen. Dat doe je door het personeel regelmatig bijscholingscursussen en workshops te laten volgen. Alleen op die manier blijven ze op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in  de sector. Zo loop je het minste risico op eventuele bedrijfslekken

Eerdere interne audits regelmatig herzien

Een doeltreffende beoordeling van de mogelijke risico’s begint met het regelmatige herzien van vroegere interne audits. Zo krijg je best inzicht in zowel de sterke als de zwakke punten van je bedrijf. De resultaten van deze herzieningen kun je dan gebruiken voor het beoordelen van toekomstige audits.

Controleer regelmatig je bedrijfsgegevens

Dat doe je met interne audits. Die zijn belangrijk voor het oplossen van eventuele problemen, in de eerste plaats het veilig stellen van informatie en het strikt naleven van de vele voorschriften. Zo versterk je onderhandelingspositie met de vele aanbieders van softwareaanbieders. Je leert tegelijk de minder sterke plekken kennen die dringend moeten aangepakt worden.

Eventuele audit mobiele apparaten zoveel mogelijk voorkomen

Controleer ook regelmatig al je mobiele apparaten. Alleen zo kun je een eventuele audit voorkomen. Onder mobiele toestellen verstaan we laptops, PC’s en smartphones. Deze geven hun gebruikers venen goed toegang  tot bedrijfsinformatie, zelfs zonder beveiligde verbinding. Je hebt meerdere handige tools ter beschikking om je daarbij te helpen. Die ontdekken niet alleen de zwakke plekken in de beveiliging of in toestellen van werknemers. Ze verbeteren tegelijk ook de communicatie.