Optimale responstijd met een speciale BHV app

Bedrijven zijn verplicht om maatregelen te treffen die de bedrijfsveiligheid waarborgen. Een onderdeel hiervan is het aanwijzen van één of meer BHV’ers, die kunnen optreden bij calamiteiten. Een BHV’er kan bijvoorbeeld een reanimatie uitvoeren en weet basishandelingen uit te voeren voordat een ambulance aanwezig is. Voor bedrijven is het bovendien belangrijk dat BHV’ers snel opgeroepen kunnen worden. Dit kan met een speciale BHV app.

Een moderne BHV app vervangt de oude BHV pieper, die inmiddels verouderd is. Een goed voorbeeld van een BHV app is het EMS platform van Findwhere. Auditpower.nl vertelt je er meer over.

Voldoen aan regelgeving met een BHV app

De arbowet schrijft voor dat bedrijven gedegen moeten kunnen reageren op calamiteiten, om de bedrijfsveiligheid te waarborgen. Een BHV app kan hierbij helpen. Met de app kun je met één druk op de knop BHV’ers oproepen en hen meteen leiden naar de juiste locatie.

De app van Findwhere is in staat om direct een foto en/of spraak- en tekstbericht mee te sturen, zodat de BHV’er direct kan zien hoe de situatie eruit ziet en zich hierop kan voorbereiden, zodat er efficiënt en snel gereageerd wordt op de calamiteit.

Met de app kun je bovendien zien wanneer een BHV-certificaat gaat verlopen, zodat deze op tijd verlengd kan worden. Tevens kunnen BHV’ers hun kennis ophalen met het aanwezige educatiegedeelte, waarin de principes en handelingen die horen bij de rol van een BHV’er worden uitgelegd.

Op locatie aanwezig

Met de BHV app zie je bovendien direct wie er aanwezig is op locatie van de onderneming. Is er geen BHV’er aanwezig en wordt er dus niet voldaan aan regelgeving, dan wordt hiervan een bericht gestuurd.

Ook is het mogelijk om andere rollen in te stellen, zoals hoofd BHV’er, maar ook veiligheidspersoneel of personeel dat kan optreden bij conflicten. Zo kun je de app verbreden en voor meer doelen gebruiken dan het alarmeren van BHV’ers.