AUDITPOWER

Voldoe aan regel- en wetgeving met een regelmatige audit op het gebied van financiën, werkomstandigheden en veiligheid.

mentor

DAV mentor worden bij Kenteq

Een DAV mentor begeleidt leerlingen die de opleiding tot Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV) volgen. De functie van DAV mentor is redelijk nieuw. Hij is recent opgezet om te zorgen voor professionele begeleiding. Dat verhoogt de veiligheid voor mensen die actief zijn als DAV.

Voor wie is de opleiding tot DAV mentor

Als je DAV mentor wilt worden dan moet je aan bepaalde eisen voldoen. Je moet zelf werkzaam zijn geweest binnen de asbestverwijdering. Het is de bedoeling dat je jouw ervaring en kennis overdraagt op jonge mensen.

Wat je allemaal leert tijdens de opleiding

De training duurt 2 dagen. Tijdens deze twee dagen wordt er aandacht besteed aan een aantal aspecten. Je moet als mentor kunnen functioneren en daarom in staat zijn om leeractiviteiten te leiden. Je leert hoe je helder moet communiceren met leerlingen. Dat is belangrijk als je ze bepaalde dingen uit moet leggen of wanneer je ze moet beoordelen. Je leert hoe je de progressie van studenten bij kunt houden. Aan het einde van de cursus worden deelnemers getest. Wanneer je daarvoor slaagt kun je aan de slag als DAV mentor.

Het belang van onderwijs

Met kennis kom je verder. Daarom is het belangrijk dat jonge mensen goed worden opgeleid. Zeker als het op veiligheid aankomt. Bij Kenteq zetten ze graag ervaringsdeskundigen in. Mensen die het werk zelf hebben gedaan zijn meestal de beste leraren. Zij weten wat de lastige onderdelen van een functie zijn. Door het delen van ervaring met jonge mensen kunnen zij in de toekomst het stokje van je overnemen. Een Deskundig Asbest Verwijderaar moet altijd zorgvuldig werken. Het is daarom van belang dat je altijd precies weet wat je doet. Een goed plan van aanpak is belangrijk. Deze is veel makkelijker op te stellen als je op de hoogte bent van de meest voorkomende gevaren en hoe je die kunt omzeilen.

project

Het gevarieerde leven van een projectmedewerker

Als je kiest voor de opleiding projectmedewerker dan kies je voor een leven met veel variatie en uitdagingen. Dat komt onder andere omdat je van begin tot einde betrokken bent bij de ontwikkeling van een project.

Elke fase is volstrekt anders en dat maat het werk uitdagend en leuk. Het begint natuurlijk allemaal met het maken van een planning. Daarbij probeer je in te schatten hoe het hele proces gaat verlopen. Dat houdt ook in dat je rekening probeert te houden met onverwachte situaties of hindernissen. Niemand kan in de toekomst kijken, dus er zullen alsnog verrassingen op je pad komen.

Het is handig dat andere mensen ook gebruik kunnen maken van jouw planning. Je moet er dus voor zorgen dat je een duidelijke en overzichtelijke planning maakt. Gedurende het project krijg je steeds andere taken in de schoot geworpen. Je bent veel met mensen aan het communiceren.

Vaak sta je tussen verschillende onderdelen van het project in en zorg je ervoor dat iedereen op één lijn zit. Een projectmedewerker laat alles zo soepel mogelijk verlopen.

Elk project is anders

Als een project is afgerond ga je verder met de volgende. Dat kan iets totaal anders zijn. Het kan zijn dat je betrokken bij het aanleggen van een sportpark, het doen van onderzoek of het organiseren van een concert.

Wanneer je ervoor kiest om een projectmedewerker te worden dan moet je houden van afwisseling. De mensen waarmee je werkt zullen ook voor een groot deel veranderen per project. Daarnaast zul je ook veel buiten de deur werken. Het is verstandig om zo nu en dan poolshoogte te nemen op de locatie zelf.

Zo krijg je goed inzicht over hoe het project verloopt en kun je inspelen op mogelijke verrassingen en obstakels. Bij Fabius kun je een gediplomeerde en bekwame projectmedewerker worden.

 

cylinder

Wat kunnen ademluchtcilinders voor je doen?

Veiligheid is zeer belangrijk in een bedrijf. Als je voor goede veiligheidsvoorzieningen wilt zorgen is de keuze voor een goede ademluchtcilinder belangrijk. Zeker als er regelmatig met gevaarlijke stoffen gewerkt mogen ademluchtcilinders niet ontbreken.

Zorg voor een goed veiligheidsbeleid en dito apparatuur

Apparaten die de veiligheid op de werkvloer ten goede komen zijn niet alleen onontbeerlijk maar erop besparen is niet verstandig. Juist als zich calamiteiten voordoen wil je toch dat je werknemers zo snel mogelijk in veiligheid gebracht worden en de noodsituatie opgelost wordt. Zorg er daarom altijd voor dat je de juiste veiligheidsmaatregelen getroffen hebt en de daarbij noodzakelijke apparatuur in huis hebt.

Wat is een ademluchtcilinder?

Een goed voorbeeld van deze apparatuur is een ademluchtcilinder. Deze cilinder bestaat uit een fles die je kunt aansluiten op een masker. In de fles zelf zit lucht die is opgeslagen onder druk. De fles beschikt over een kraantje dat je open kunt draaien waardoor de lucht vrijkomt. Met behulp van het masker kun je deze lucht veilig inademen.

Voldoende tijd om buiten te raken

In noodsituaties waarbij bijvoorbeeld gevaarlijke gassen vrijkomen of bij brand is het belangrijk dat je zo snel mogelijk het pand kunt verlaten. Als je gebruik kunt maken van een ademlichtcilinder betekent dit dat je vrij kunt ademen en daardoor meer tijd krijgt. Op die manier kun je zelf eerder in veiligheid zijn maar ook andere mensen hulp bieden bij het verlaten van het gebouw. Op die manier kun je andere personen reeds in veiligheid brengen voordat de hulpdiensten zijn gearriveerd.

Laat het apparaat tijdig controleren

Zorg er altijd voor dat een ademluchtcilinder periodiek gecontroleerd wordt door een erkend bedrijf. Zo weet je ook zeker dat deze het altijd doet mocht je er gebruik van maken. Een lege fles komt de veiligheid niet ten goede.

safety

Kies voor een goede veiligheidstraining

Met een goede veiligheidstraining op zak zorg je er als bedrijf voor dat er altijd iemand aanwezig is die weet wat te doen in het geval van calamiteiten. Een dergelijke training kun je op verschillende plaatsen volgen maar een goede mogelijkheid is bij een trainingslocatie van G4S.

Laat de certificaten altijd op tijd verlengen

Je kunt een keuze maken uit verschillende soorten veiligheidstrainingen. De eerste keuze die je kunt maken is die tussen een BHV of een EHBO cursus. Als het personeel hiervoor nog geen certificaat heeft kun je ze op een volledige cursus sturen waarin ze leren wat het in de praktijk inhoudt om op te treden mochten zich onveilige situaties voordoen op de werkvloer.

Als ze reeds in het bezit zijn van een certificaat is een herhalingscursus met regelmaat aan te raden. Dit is zelfs verplicht omdat de behaalde papieren anders verlopen. Tijdens een herhalingscursus wordt de kennis weer opgefrist en toegepast en worden de nieuwste technieken en ontwikkelingen op de vakgebieden behandeld. Zo is je personeel altijd weer goed op de hoogte.

Lees wat het allemaal inhoudt

Voor de inhoud van de diverse cursussen raadpleeg je het beste eerst even de website van G4S. Hierop vind je reeds de nodige informatie terug maar je kunt ook altijd contact opnemen met het bedrijf om te informeren naar wat er mogelijk is. Als je kiest voor een BHV cursus dan bestaan daarbinnen ook nog diverse onderdelen zoals een basistraining of een opleiding waarin je leert werken met kleine blusmiddelen. Dit zijn slechts twee voorbeelden.

Training op speciale locaties

De cursussen worden gegeven op speciale trainingslocaties waarbij de aandacht op de praktijk komt te liggen zodat je het geleerde direct kunt uitvoeren. De cursussen duren veelal een dag en soms zelfs nog langer.

Ongelukken voorkomen op een steiger

Van alle arbeidsongevallen staat het vallen van hoogte op nummer ‘1’. Het is dan ook belangrijk om deze ongevallen zoveel mogelijk te proberen te voorkomen. Wanneer je van plan bent een steiger te kopen, is het verstandig om je goed in te lezen zodat deze ongevallen voorkomen kunnen worden.

De oorzaak van de ongevallen

Het is bekend dat werken op hoogte altijd een bepaald risico met zich meebrengt. Deze ongevallen gebeuren dan ook vaak tijdens het beklimmen, afdalen van de steiger of door het slecht opbouwen van een rolsteiger. Daarbij komt dan ook vaak voor dat de randbeveiliging niet in orde is en dan ook een ongeval plaatsvindt.

Controle van de steigers

Steigers kunnen zowel voor binnen als voor buiten worden ingezet. Hiervoor is inmiddels ook een Europese norm van toepassing. Hierin wordt onder andere de materialen, afmetingen, belasting veiligheid en de prestatie-eisen besproken. Als deze zaken voldoen aan de norm dan is het steiger veilig. De controle van het steiger moet worden uitgevoerd door een persoon die hier bevoegd voor is. Tijdens deze controle wordt tevens nagegaan of alle documenten aanwezig zijn.

Veilig werken op steigers

Naast de controle of de staat van het steiger in orde is, wordt er tegenwoordig ook gecontroleerd of er veilig met de steiger wordt gewerkt en ook opgebouwd en afgebouwd. Vooral in de opbouw en afbouw ervan kan wel eens buiten het boekje omgaan. Hiervoor is het tegenwoordig ook mogelijk om een boete te krijgen. Dit is puur om het aantal ongevallen te drukken. Tegenwoordig wordt er door de leveranciers duidelijk instructies meegegeven voor het opbouwen van de rolsteigers. Wanneer er een vast steiger wordt gebruikt, moet dit worden geplaatst door iemand die daar papieren voor heeft. Dit is puur en alleen voor het waarborgen van de veiligheid.

Nieuwe wetgeving

Voor degene waarvan het lang geleden is dat ze hebben gewerkt met een rolsteiger, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de nieuwe regelgeving. Deze nieuwe regelgeving is in 2018 van kracht gegaan. Dit zorgt ervoor dat het steiger veilig opgebouwd moet worden en er dus ten alle tijden valbeveiliging rondom de heupen aanwezig is.

ISO 9001 – Kwaliteit en zekerheid

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie heeft de zogenaamde ISO-certificaten in het leven geroepen om wereldwijde standaardisatie op diverse gebieden te bewerkstelligen. Misschien wel het belangrijkste certificaat is ISO 9001 voor algemeen kwaliteitsmanagement.

Read More →